CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN ĐÊM GIAO THỪA
20h00 11.02.2020

Quý con cái Chúa có thể xem lại các chương trình tường thuật trực tiếp của Hội Thánh theo các kênh:

các mục vụ