THÔNG BÁO & THƯ MỜI
Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương.
Thong Bao Va Thu Moi

Chương trình thờ phượng

trường chúa nhật trực tuyến

Chương Trình thờ phượng
ban thiếu nhi

Quý con cái Chúa có thể xem lại các chương trình tường thuật trực tiếp của Hội Thánh theo các kênh:

các mục vụ