Bổ Nhiệm MS Phạm Trọng Huy Làm Quản Nhiệm Chi Hội Nguyễn Tri Phương, Tp. HCM

Chương trình Lễ Bổ nhiệm Mục sư Phạm Trọng Huy làm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành (HTTL) Nguyễn Tri Phương được diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 20/10/2018.

Bo Nhiem 2

Chương trình Lễ Bổ nhiệm Mục sư Phạm Trọng Huy làm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành (HTTL) Nguyễn Tri Phương được diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 20/10/2018.

Bo Nhiem 3

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam giảng trao trách nhiệm với chủ đề “Đầy Tớ Chúa” nương trên nền tảng Kinh Thánh Ê-sai 42:1-12.

Bo Nhiem 4

Ban hát Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Bo Nhiem 6

Ban hát Hội Thánh Tô Hiến Thành, nơi Mục sư Phạm Trọng Huy hầu việc Chúa trong thời gian qua

Bo Nhiem 7

Mục sư Nguyễn Thế Hiển thực hiện nghi thức bổ nhiệm: Trao giáo vụ lệnh và ấn tín, cầu nguyện cho tân Quản nhiệm.

Đại diện Ban Trị Sự Tổng Liên Hội, Hội Đồng giáo phẩm, Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM cùng đại diện chính quyền có lời chúc mừng Tân quản nhiệm.