Chương trình thờ Phượng Chúa 29.03.2020

NTPCHUCRH.COM –  Sáng ngày 29.03.2020 Hội Thánh Chúa tại Chi hội Nguyễn Tri Phương lần đầu tiên thờ phượng Chúa với hình thức trực tuyến với hơn 1000 con cái Chúa khắp mọi nơi tham dự. 

Chương trình Thờ Phượng Chúa Nhật 29.03.2020
Chủ đề: GIỮ VỮNG ĐỨC TIN

Diễn giả: Mục sư Phạm Trọng Huy
HDCT: Chấp sự Trần Văn Dương

29032020 Tho Phuong 1

Hội Thánh thờ phượng Chúa với hình thức trực tuyến, tất cả các tiết mục trong chương trình được truyền hình trực tiếp để con cái Chúa khắp nơi cùng hoà lòng thờ phượng Chúa.

29032020 Tho Phuong 4

Chấp sự Trần Văn Dương – hướng dẫn chương trình

29032020 Tho Phuong 5

Mục sư Quản nhiệm Phạm Trọng Huy – cầu nguyện khai lễ

29032020 Tho Phuong 14

Cô Thanh Nhu – Tôn vinh Chúa

29032020 Tho Phuong 6

Hội Thánh hầu việc Chúa qua việc dâng hiến – Quý con cái Chúa tại nhà có thể dâng hiến và gửi cho Thủ Quỹ Hội Thánh lúc thuận tiện hoặc dâng hiến bằng cách chuyển khoản.

29032020 Tho Phuong 7

Cô Ngọc Ánh – Tôn Vinh Chúa

29032020 Tho Phuong 8

Mục sư Quản nhiệm công bố lời Chúa cho Hội Thánh

29032020 Tho Phuong 9

Chấp sự Lê Hữu Nghĩa cầu nguyện đáp ứng

29032020 Tho Phuong 10

Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện chúc phước cho Hội Thánh

29032020 Tho Phuong 11
29032020 Tho Phuong 12
29032020 Tho Phuong 16
29032020 Tho Phuong 15

Quý Tín hữu thờ phượng Chúa cùng với gia đình tại nhà theo hình thức trực tuyến – Cùng khích lệ nhau trong các ban ngành, nhóm nhỏ, giữ sự kỉnh kiềng trong khi thờ phượng Chúa

Vì tình trạng dịch lệ xảy ra, để bảo vệ sức khoẻ cho con cái Chúa và cộng đồng, bất đắc dĩ Hội Thánh của Chúa chuyển qua hình thức trực tuyến, xin Quý tôi con Chúa xa gần hiệp lòng cầu nguyện xin ý Chúa được nên, sớm đẩy lùi dịch bệnh để Hội Thánh được nhóm lại bình thường.

Nguyện xin ân điển và sự bình an của Chúa ở cùng với Quý con cái Ngài.