Diem Nhom Tan Nhut

Điểm nhóm TÂN NHỰT

Địa chỉ: E6/108D Xóm Giữa, Ấp 6, xã Tân Nhựt, H. Bình Chánh

Diem Nhom Phao Lo

Điểm nhóm PHAO-LÔ

Địa chỉ: Ấp Câu Kê, xã Phú Hữu, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai