HTTL CHI HỘI NGUYỄN TRI PHƯƠNG

314 Ngô Quyền Phường 8, Quận 10 TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 (028) 8555171 | Emai: lienhe@ntpchurch.com | Website: https://ntpchurch.com