Thông báo khẩn

THÔNG BÁO KHẨN
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn tiến khá phức tạp tại các quận huyện trong TPHCM.
MSQN & Ban Trị sự thông báo:
1- Tạm dừng toàn bộ các chương trình sinh hoạt, nhóm họp của các ban ngành tại nhà thờ.
2- Tạm dừng chương trình cầu nguyện mỗi sáng tại nhà thờ. Quý con dân Chúa xin giữ sự cầu nguyện tại gia đình lúc 5g30 sáng.
3- Chương trình ghi hình thờ phượng Chúa vào mỗi sáng Chúa nhật lúc 8g00 hạn chế dưới 10 người. Chỉ các chấp sự, nhân sự theo bảng phân công đến nhà thờ để thực hiện chương trình.
4-  Quý con dân Chúa hạn chế đến nhà thờ khi không có việc cần thiết.
– Khi có việc cần, xin liên hệ với MSQN hoặc Thư ký HT qua điện thoại hoặc qua các mạng zalo, viber, messenger…
– Khi có việc cấp thiết phải đến nhà thờ. Cần thực hiện khai báo y tế tại bàn bảo vệ và phải thực hiện các biện pháp phòng dịch.
5- Quý con dân Chúa nào có tiếp xúc với những người F0, F1, xin vui lòng báo cho Ban Trị sự ngay khi phát hiện.
6- Xin quý con dân Chúa hết lòng cầu nguyện để Chúa gìn giữ Hội Thánh được bình an và đất nước sớm thoát khỏi dịch bệnh.
Thời gian áp dụng thông báo này từ ngày 28/05/2021 cho đến khi có thông báo mới!
Trân trọng.